Skip to Content

WIZYTÓWKA

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, PL
NIP 5252624369
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666
Kapitał zakładowy 65 700 000 PLN